Έμβλημα ΑΗΕΡΑ

Το επίσημο έμβλημα της ΑΧΕΠΑ αποτελείται από έναν ισοσκελή σταυρό επί του οποίου ευρίσκεται ένας αητός. Στο βάθος υπάρχει ένας ανατέλλων ήλιος και μπροστά κλάδος ελιάς με τον μίσχο στραμμένο στα δεξιά του σταυρού.

Επίσης υπάρχουν δύο γυμνά διασταυρωμένα ξίφη με τις αιχμές τους προς τα κάτω. Αυτά ευρίσκονται στο εσωτερικό δύο ομοκέντρων κύκλων με τις άκρες των πτερύγων του αητού να προεξέχουν του εξωτερικού κύκλου. Μεταξύ των δύο κύκλων στο επάνω μέρος υπάρχει η ένδειξη Order of και στο κάτω η λέξη ΑΗΕΡΑ.

Τα τέσσερα αστέρια ανάμεσα στους κύκλους στα δεξιά και στα αριστερά υποδηλώνουν τους οκτώ άνδρες οι οποίοι το 1922 στη Ατλάντα της Γεωργίας των ΗΠΑ συνέλαβαν την ιδέα, οργάνωσαν και μας

παρουσίασαν την ΑΧΕΠΑ.

 

Το έμβλημα της ΑΧΕΠΑ αντιπροσωπεύει πέντε αρετές.

1. την πίστη που παρουσιάζεται με τον σταυρό

2. την δικαιοσύνη με τα ξίφη

3. την ελπίδα με τις ακτίνες του ηλίου

4. την δύναμη με τον αητό

5. την ειρήνη με το κλαδί της ελιάς.

Αναλυτικότερα:

Ο σταυρός μας υπενθυμίζει τα βάρη που είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε επάνω στους ώμους μας και την υποχρέωση να μοιραζόμαστε τα βάρη των αδελφών μας των οποίων ο σταυρός είναι βαρύτερος από τον δικό μας. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος που επίσημα υιοθέτησε τον σταυρό ως γνώρισμα της αυτοκρατορίας του αφού προηγουμένως τον είχε οραματιστεί μαζί με τις λέξεις «εν τούτω νίκα».

Στο πίσω μέρος του σταυρού υπάρχουν τα αρχαία ελληνιστικά ξίφη. Αυτά μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για άμεση και δίκαιη δράση της δικαιοσύνης, υπακοή στις νόμιμα εκλεγμένες αρχές και ετοιμότητα για να στηρίζουμε και υπερασπίζουμε τους ελεύθερους δημοκρατικούς θεσμούς.

Οι ακτίνες του ηλίου αντιπροσωπεύουν την ελπίδα. Αυτή την άσβεστη, δυνατή επιθυμία, η οποία συνεχίζει να ωθεί τους ανθρώπους σε μεγαλύτερα επιτεύγματα.

Ο αητός, με τις πτέρυγες ανοικτές, επάνω στον σταυρό της πίστεως και στα ξίφη της δικαιοσύνης, αντιπροσωπεύει τα φοβερά ύψη που προσβλέπει η ΑΧΕΠΑ και τους μακρινούς ορίζοντες που αγναντεύει.

Ο κλάδος της ελιάς αντιπροσωπεύει την ειρηνική συγκομιδή από οφέλη που τα μέλη δέχονται από την ΑΧΕΠΑ. Οφέλη, τα οποία προέρχονται από βαθιά ριζωμένες αδελφικές σχέσεις. Οφέλη, τα οποία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας που μπορεί και υπάρχει μόνο μέσα από τις διδασκαλίες της ΑΧΕΠΑ.

Επικοινωνία

AHEPA Chapter A611 – Lucas Miltiades Miller – Hessen / Rheinland-Pfalz e.v.

Πρόεδρος
Dr. Aris Kounis
E-Mail: aris.kounis@ahepa-a611.org

Γραμματέας
Georgios Laios
E-Mail: georgios.laios@ahepa-a611.org