Οι Πυλώνες της ΑΗΕΡΑ

Ελληνισμός

Ένα από τα απαραίτητα συστατικά της αποστολής της ΑΗΕΡΑ είναι η δημιουργία της επίγνωσης των αρχών που πρεσβεύει ο Ελληνισμός για την κοινωνία. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν την αφοσίωση στον ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η διατήρηση και η προώθηση/προβολή αυτών των ιδεωδών αποτελούν εκείνα τα θεμέλια για τα οποία η ΑΗΕΡΑ είναι, και θα είναι για πάντα, δεσμευμένη να προασπίσει και να διαφυλάξει.

Η ΑΗΕΡΑ προάγει στην Κοινωνία και στα μέλη τα ιδεώδη του Ελληνισμού με τη διοργάνωση Συμποσίων, Συνεδρίων και άλλων δράσεων.

Τα Ιδεώδη της Αρχαίας Ελλάδος

Τα μέλη της ΑΗΕΡΑ είναι  περήφανα για τη συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στον Δυτικό πολιτισμό. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, ασπάστηκαν πολλές από τις αξίες που τους δόθηκαν από την αρχαία Ελλάδα: την αγωγή του πολίτη (πολιτική υπευθυνότητα), τη φιλανθρωπία, την εκπαίδευση, την ατομική και οικογενειακή αριστεία, και τη δημοκρατία. Αυτά αποτελούν και την πεμπτουσία της κληρονομιάς τους. Αυτά αποτελούν και τον πυρήνα της αποστολής της ΑΗΕΡΑ. Επιπρόσθατα, κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους, η ΑΗΕΡΑ αποτέλεσε το «ζωτικό όχημα» για την προοδευτική ανάπτυξη και ανάδυση των αμερικανών πολιτών ελληνικής καταγωγής σε κάθε τομέα της κοινωνίας: στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση, στις τέχνες. Αυτή η ολοκλήρωση αναδεικνύει την υπόσχεση για τη δημιουργία του «Αμερικανικού Ονείρου» και συμβολίζει τη σκληρή δουλειά των προγόνων μεταναστών οι οποίοι εργάστηκαν για να πραγματοποιήσουν αυτό το Όνειρο υπό το πρίσμα των αρχών του Ελληνισμού, οι οποίες ήταν βαθιά ριζωμένες στην καρδιά τους.

Υπάρχουν οκτώ βασικά ιδεώδη που συνιστούν αυτό το σύστημα των αξιών, και μπορούμε να τα καλούμε το οκτάγωνο του Ελληνισμού. Αυτές οι οκτώ βασικές αξίες είναι καθ' ολοκληρία ελληνικές, γεννήθηκαν σε ελληνικό έδαφος και κανένας πολιτισμός πριν από τους Έλληνες δεν τις γνώριζε.

Οι οκτώ αυτές αξίες είναι οι κάτωθι:

1. Η αναζήτηση της αλήθειας—για τους Έλληνες η αλήθεια ήταν το κύριο μέλημα όλων.

2. Η ανωτερότητα της λογικής—η αλήθεια βρίσκεται μέσω της λογικής.

3. Η προαγωγή του ελευθέρου πνεύματος—μόνο το ελεύθερο πνεύμα με τη βοήθεια της λογικής ανακαλύπτει την αλήθεια.

4. Η αναζήτηση της τελειότητας—όλοι οδηγούνται στις ανώτατες κλίμακες των προσδοκιών τους.

5. Η εκτίμηση για το ωραίο—το οποίο μας περικλείει και το οποίο μπορούμε και δημιουργούμε.

6. Η αγάπη για τη ζωή—οι Έλληνες εξέφραζαν χαρά για την ζωή και είχαν μια αισιόδοξη προσέγγιση προς αυτήν.

7. Το πάθος για την ελευθερία—το ελεύθερο άτομο και ο ελεύθερος λαός μπορούν και απεγκλωβίσουν ενέργεια για πρόοδο.

8. Ο σεβασμός του ατόμου—που ήταν μια επαναστατική ιδέα και δημιούργησε τη δημοκρατία.

Αυτές είναι οι οκτώ Ελληνικές αξίες οι οποίες εγαλούχησαν τη δόξα της Ελλάδος και έδωσαν λάμψη στις δημοκρατικές κοινωνίες.


Εκπαίδευση

Η ΑΗΕΡΑ δεσμεύεται στο να προάγει την εκπαίδευση και να διαιωνίσει την ελληνική γλώσσα. Προς τούτο, επιβραβεύει τους άριστους μαθητές, διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς και βοηθά στη διατήρηση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσης από την ομογένεια. Χορηγεί υποτροφίες και στέκεται αρωγός στους μαθητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στηρίζει τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού αναλαμβάνοντας δράσεις που συνεισφέρουν στην υλικοτεχνική υποδομή και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, προωθεί τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία των χωρών (εκτός Ελλάδας και Κύπρου) όπου δραστηριοποιείται, κατόπιν συνεργασίας με τις αντίστοιχες τοπικές αρχές.


Φιλανθρωπία

Η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός αποτελούν τους πυλώνες της δύναμης της ΑΗΕΡΑ. Από την ανακούφιση των πληγόντων από φυσικές καταστροφές έως την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την εξάλλειψη ασθενειών που απειλούν την ανθρωπότητα μέχρι και τη σημαντική συνεισφορά στους συνανθρώπους «της διπλανής πόρτας» που έχουν ανάγκη, η ΑΗΕΡΑ πρωταγωνιστεί στο φιλέσπλαχνο τομέα της δωρεάς.


Αγωγή του πολίτη

Οι τοπικές οργανώσεις της ΑΗΕΡΑ διαθέτουν μια δυνατή φωνή. Με Παραρτήματα σε κάθε μητροπολιτική πόλη και πολυπληθείς περιοχές στη Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α., Καναδάς), στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, η ΑΗΕΡΑ εκφράζει τις θέσεις της ελληνικής κοινότητας σε εκλεγμένους αντιπροσώπους σε ομοσπονδιακό, κρατικό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διπλωμάτες. Αυτά τα θέματα σχετίζονται με την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης, οι εκλεγμένοι της ΑΗΕΡΑ ενδιαφέρονται επιπρόσθετα για την εγχώρια πολιτική σε θέματα που επηρρεάζουν την φιλανθρωπία, τον πολίτη/τα κοινά, και προγράμματα που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών προς την κοινωνία, στα οποία και όλα τα μέλη της ΑΗΕΡΑ δραστηριοποιούνται.

Η ΑΗΕΡΑ επιμορφώνει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της για τα παραπάνω θέματα μέσω σεμιναρίων και Συνεδρίων που διοργανώνει.


Ατομική και Οικογενειακή Αριστεία

Αυτό που κάνει την ΑΗΕΡΑ ξεχωριστή σε σχέση με άλλες οργανώσεις είναι η δημιουργία της «Οικογένειας της ΑΗΕΡΑ». Μαζί με τις 3 άλλες θυγετρικές της οργανώσεις («Θυγατέρες της Πηνελόπης», «Υιοί του Περικλή» και «Κόρες της Αθηνάς»), η «Οικογένεια της ΑΗΕΡΑ» εργάζεται σαν ένα εννιαίο σύνολο προς επίτευξη της κοινής αποστολής. Συνδυασμένα, οι 4 οργανώσεις έχουν συνεισφέρει περισσότερο από 1 δις δολλάρια σε διάφορα προγράμματα στη μέχρι σήμερα ιστορία τους.


Αθλητισμός

Η ΑΗΕΠΑ προάγει όλα τα είδη των αθλημάτων και επιβραβεύει τους αθλητές για το ήθος, την ευγενή άμιλλα, την προσπάθεια και το αγωνιστικό πνεύμα.

Επικοινωνία

AHEPA Chapter A611 – Lucas Miltiades Miller – Hessen / Rheinland-Pfalz e.v.

Πρόεδρος
Dr. Aris Kounis
E-Mail: aris.kounis@ahepa-a611.org

Γραμματέας
Georgios Laios
E-Mail: georgios.laios@ahepa-a611.org